Är du långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven och behöver stöd för att komma vidare?
Mottagningsteamet är öppet för dig mellan 16-65 år och som bor i Degerfors eller Karlskoga.

Om oss

Mottagningsteamet i Degerfors och Karlskoga är “EN DÖRR IN”, en sluss till samhällets samlade resurser och insatser. Vi som samverkar i mottagningsteamet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna Degerfors och Karlskoga.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Karlskoga kommun

Karlskoga kommun

Degerfors kommun

Degerfors kommun

Region Örebro Län

Region Örebro Län

Samordningsförbundet Degerfors / Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors / Karlskoga

Syfte och mål

Syftet är att ge snabb och effektiv vägledning till dig som är i behov av samordnat stöd. Målet är att hitta rätt stöd till egenförsörjning.syfte och mål

För vem?

Mottagningsteamet är öppet för dig mellan 16 och 65 år som är folkbokförd i Degerfors eller Karlskoga kommun och saknar sysselsättning i form av arbete, arbetsprövning eller utbildning.

 

Hur får jag hjälp?

Hur går jag till väga för att få stöd? Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med mottagningsteamet. Du kan också bli hänvisad av en handläggare från någon myndighet.

Kontakt

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon (frivilligt)

Meddelande (frivilligt)

Vilka är dina myndighetskontakter? (frivilligt)
ArbetsförmedlingenFörsäkringskassanSjukvårdenSocialförvaltningenAnnan

Besöksadress
Bregårdsgatan 8, Karlskoga

Ansökan
Finsam
Bregårdsgatan 12 C
69132 Karlskoga

Telefon
070-611 32 32

E-post
info@mottagningsteamet.se

Semesterstängt
v 27 t.o.m. v 30

Map