Är du långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven och behöver stöd för att komma vidare?
Mottagningsteamet är öppet för dig mellan 16-65 år och som bor i Degerfors eller Karlskoga.

Kontakta oss på Mottagningsteamet

OBS! Digitala ansökningar inte är möjligt just nu. Kontakt sker via telefon , som lyssnas av varje onsdag, 070-611 32 32 eller via blankett.

Anmälningsblanketter finns att hämta på kommunens servicecenter. Lämna sedan in blanketten till oss på Mottagningsteamet, Bregårdsgatan 12c, 691 32 Karlskoga