Är du långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven och behöver stöd för att komma vidare?
Mottagningsteamet är öppet för dig mellan 16-65 år och som bor i Degerfors eller Karlskoga.