Mottagningsteamet är öppet för dig mellan 16-65 år och som bor i Degerfors eller Karlskoga.